Srpen 2022

V srpnu proběhlo ukládání střech na jednotlivé domy a viladomy. 

 

Červenec 2022

Vyzdíváme druhá nadzemní podlaží a zároveň již začínáme vyzdívat příčky v přízemí domů a viladomů a zároveň probíhají přípravné práce na betonování věnců a ukládání střech. 

Červen 2022

První patra domů a viladomů jsou již vyzděny a tedy začínáme usazovat stropy typu SPIROLL na 1. NP. 

Květen 2022

Vyzdíváme!!! První patra téměř všech domů a viladomů již stojí a my nyní šalujeme, abychom mohli začít betonovat věnce.

Duben 2022

Příprava k betonování základových desek a jejich následné vylevání.

Březen 2022

Výkopové práce na základové desky. Ukládání základových pasů, usazování ztraceného bednění a jeho vylívání betonem.

Únor 2022

Příprava zázemí pro celou stavbu. Vyštěrkování prostoru pro složení materiálu. Drenážování území. Pokračovalo pokládání splaškové a odpadní kanalizace. Zhutňování cesty štěrkem.

Leden 2022

Došlo ke stržení ornice. Započaly výkopové práce a ukládání potrubí pro kanalizaci.