Příprava zázemí pro celou stavbu. Vyštěrkování prostoru pro složení materiálu. Drenážování území. Pokračovalo pokládání splaškové a odpadní kanalizace. Zhutňování cesty štěrkem.